Informace o firmě Sortiment Novinky Obchodní podmínky Kontakt

vytisknout kupní smlouvu
vytisknout
KUPNÍ SMLOUVA

(pro velkoodběratele)

Uzavřená podle §409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku

na rok 2011 mezi:

prodávajícím:

LIDOVÁ TVORBA, družstvo umělecké výroby UHERSKÝ BROD
Vazová ul. 2497, Uherský Brod 688 01
IČO 00030848 DIČ CZ00030848
vedené u Krajského soudu v Brně oddíl Dr XXXVIII, vložka 366
 
Tel.+420 572 632 455, mob.+420 737 261 401, fax :+420 572 632 849
e-mail: tvorba.mackova@supro.cz
web: www.lidovatvorba.cz

a kupujícím:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO . . . . . . . . . . . . . . . . . DIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon                              fax
e-mail

Předmětem této smlouvy je dodávka zboží, jehož specifikace s počty jednotlivých druhů, cen a termínu dodání je uvedena v dodávkové smlouvě, která je součástí a přílohou této kupní smlouvy. ( Dodávkovou smlouvu s VOC na požádání zašleme)

- Zboží do 10.000 Kč s DPH se hradí vždy platbou předem, dobírkou nebo hotově.
- Náklady spojené s dopravou jsou hrazeny kupujícím.

- Množstevní rabat při odběru v hodnotě nad 50.000 Kč bez DPH - sleva 10%.

Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ust. § 409 a násl.zák.č.513 Sb. obchodního zákoníku.dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dne . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prodávající:           Kupující: